Vraag 1/12

  1. In hoeverre ben jij het eens met de volgende stelling: "Aan de hand van iemands lichaamtaal kan ik aflezen hoe iemand zich voelt"