Vraag 1/25

  1. Zou je van baan wisselen als je daar verder kan promoveren?