Vraag 1/5

 1. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen:

  Uw reactie:
  Het vastmaken van je seat belt in een vliegtuigtijdens het opstijgen is overbodig
  Je moet met de auto naar huis rijden, maar het onweert. Vertrek je?
  Denk je dat je kan bungeejumpen zonder oefening?
  Durf je tot het hoogste punt van de Tafelberg te klimmen?
  Zou je ooit naar een casino gaan?